Ilustrácia

Ilustrácia

Vektorová aj rastrová ilustrácia.

Bookworm

ilustrácia vo photoshope

Care bear

ilustrácia vo photoshope

Paradise

ilustrácia vo photoshope

Bad boy

ilustrácia vo photoshope

Modern backpacking

ilustrácia vo photoshope

Madam with boa

ilustrácia vo photoshope

Email

madeby.sabee@gmail.com

Sabína Hoosová

MUNI FF, grafický dizajn, animácia,
motion dizajn, fotografia