ukážky mojej práce

Služby

Animácia

2D animácia loga, animovaný príspevok na sociálne siete, krátka reklama

Ilustrácia

Knižná aj webová ilustrácia podľa vašich prianí

Grafický dizajn

Banery, plagáty, knižná obálka, prezentácia na mieru, menu, obsah na sociálne siete

Fotografia

Produktová fotografia, úprava vašich fotiek, retušovanie

ako to funguje

Postup spolupráce

prvý krok

Konzultácia vašich požiadaviek –
Vyjasnenie objednávky zo strany klienta. Nezáväzný rozhovor o požiadavkách.

Druhý krok

Vypracovanie prvého návrhu –
Spracovanie požiadavky a zaslanie prvej verzie na zhodnotenie.

Tretí krok

Platba a odovzdanie finálneho projektu. Všetko bezpečne cez stránku jaspravim.

Spokojní klienti

Email

madeby.sabee@gmail.com

Sabína Hoosová

MUNI FF, grafický dizajn, animácia,
motion dizajn, fotografia