P O R T F Ó L I O

„Žijte pravidelný a spořádaný život, abyste mohli být divocí a nespoutaní ve svém díle.“

Gustave Flaubert

Banery, plagáty, knižná obálka, prezentácia na mieru, menu, obsah na sociálne siete

Knižná aj webová ilustrácia podľa požiadavok zákazníka

Návrh loga, reklamných predmetov, vizitiek, založenie sociálnych sietí

2d Animácia loga, animovaný príspevok na sociálne siete, krátke animované video

Produktová fotografia

Jednoduchý 3D model, low poly modelácia použitie na web alebo print